Sandra van st Annaland

Onderwijsadviseur l Interim IB

Talent: Groeikracht

Sandra werkt als Interim Intern Begeleider en onderwijskundig adviseur bij Zien in de Klas. Sandra is werkzaam in de (ruime) regio van Breda. 

Sandra is een ervaren onderwijsprofessional en heeft als Intern Begeleider op verschillende basisscholen gewerkt, en daardoor ruime ervaring opgedaan in het aansturen van teams en het coachen van leerkrachten. Daarnaast heeft Sandra ruime ervaring met het uitvoeren van audits, het coachen van leerkrachten en IB’ers, opzetten van leerteams, talentgedreven werken. 

Sandra is sterk en proactief in het meedenken over schoolontwikkeling en hoe daar verder inhoud aan te geven. Haar talent Groeikracht wordt dan zichtbaar. Sandra is sterk in het laten ontwikkelen van de ander, door naast elkaar te staan en mee te denken in kansen en/of oplossingen.

Op groepsniveau heeft Sandra ruime ervaring in het (systemisch) begeleiden van groepsprocessen. De begeleiding is dan gericht op het zichtbaar maken van wat er ‘onder water’ speelt in een groep en daar vervolgens mee aan het werk gaan. Sandra kan ook worden ingezet als kindercoach. 

Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn erg belangrijk voor Sandra. Ook hier komt het talent Groeikracht naar voren. Zelfontwikkeling en professionalisering zorgen voor groei, zowel persoonlijk als werkgerelateerd..

Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid is voor Sandra een belangrijk uitgangspunt. Sandra werkt vanuit een groeimindset en kan mensen in hun kracht zetten vanuit de talenten die er altijd en voor iedereen zijn. 

Sandra werkt doelgericht, is daadkrachtig en een stabiele en betrouwbare factor in de samenwerking. 

Contact