Gedrag

Een kind komt pas goed tot leren komt als het zich veilig voelt en het welbevinden goed is. Het is voor scholen van essentieel belang om naast aandacht voor de didactiek ook aandacht te hebben voor gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid. Soms verloopt dit lastiger. Vanuit ZIEN in de Klas, hebben wij meerdere mogelijkheden om scholen bij deze soms complexe vraagstukken te ondersteunen. Dit kan zowel op leerling, groeps- als schoolniveau.

Opleiding kwaliteitscoördinator voor intern begeleider

Opleiding kwaliteitscoördinator voor intern begeleiders Home | Opleidingen en Scholingen PO  Leer hoe jij de rol van kwaliteitscoördinator het beste vormgeeft in jouw praktijk. Leer alles over de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ontdek hoe je deze kennis kunt vertalen naar de drie werkgebieden: ‘Focus op leren en ontwikkeling’, ‘Data monitoring en reflectie’ en ‘Ondersteuning en…

4-daagse leergang de intern begeleider als kwaliteitscoördinator – beoordeeld met een 9,5!

De intern begeleiderals kwaliteitscoördinator Home | Scholing PO | Workshops en Trajecten PO Leer alles over hoe je deze rol zo stevig mogelijk neerzet in jouw onderwijspraktijk Verrijk jezelf met de meest actuele wetenschappelijke inzichten. Ontdek hoe je deze kennis integreert in jouw aanpak binnen de cruciale domeinen: ‘Focus op leren en ontwikkeling’, ‘Data monitoring…

Supervisie

Snel naar Onze mogelijkheden Kom in contact Clear Search Wij bieden verschillende soorten supervisie aan Supervisie in het kader de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist Wat is supervisie in het OG opleidingstraject?In supervisie komen praktische en theoretische scholing en persoonlijke vorming bij elkaar. In opleidingsverband biedt supervisie een ‘vrije ruimte voor leren en experimenteren’, doordat een ‘onafhankelijke’…

Dyslexie

Snel naar Wat bieden wij Onderzoek en behandeling Kom in contact Clear Search Heeft u een vermoeden van dyslexie bij uw kind? Bij een vermoeden van dyslexie, zijn er vaak al langere tijd moeilijkheden met lezen en spellen. Heel hard je best doen op school levert dan niet genoeg op. Dat kan erg lastig zijn.…

Begaafdheid

Diagnostiek van meer- en hoogbegaafdheid Wanneer er vermoedens zijn van (hoog)begaafdheid bij uw kind, kan het helpend zijn om middels onderzoek meer zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Bij ZIEN in de Klas kunnen we door middel van diagnostiek meer zicht krijgen op het cognitief potentieel en de zijnskenmerken passend bij mogelijke (hoog)begaafdheid.…