Leergang ib als kc

De intern begeleiderals kwaliteitscoördinator Home | Scholing PO | Workshops en Trajecten PO Leer alles over hoe je deze rol zo stevig mogelijk neerzet in jouw onderwijspraktijk Verrijk jezelf met de nieuwste wetenschappelijke inzichten; Verdiep jezelf in de 3 domeinen ‘focus op leren en ontwikkeling’, ‘data monitoring en reflectie’ en ‘ondersteuning en zorg’; Ontdek hoe…

Supervisie

Snel naar Onze mogelijkheden Kom in contact Clear Search Wij bieden verschillende soorten supervisie aan Supervisie in het kader de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist Wat is supervisie in het OG opleidingstraject?In supervisie komen praktische en theoretische scholing en persoonlijke vorming bij elkaar. In opleidingsverband biedt supervisie een ‘vrije ruimte voor leren en experimenteren’, doordat een ‘onafhankelijke’…

Dyslexie

Snel naar Wat bieden wij Onderzoek en behandeling Kom in contact Clear Search Heeft u een vermoeden van dyslexie bij uw kind? Bij een vermoeden van dyslexie, zijn er vaak al langere tijd moeilijkheden met lezen en spellen. Heel hard je best doen op school levert dan niet genoeg op. Dat kan erg lastig zijn.…

Begaafdheid

Diagnostiek van meer- en hoogbegaafdheid Wanneer er vermoedens zijn van (hoog)begaafdheid bij uw kind, kan het helpend zijn om middels onderzoek meer zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Bij ZIEN in de Klas kunnen we door middel van diagnostiek meer zicht krijgen op het cognitief potentieel en de zijnskenmerken passend bij mogelijke (hoog)begaafdheid.…